Yoni massage + healing

Gekscherend wordt wel eens gezegd dat mannen pikgericht zijn en dat vrouwen vooral vanuit hun hart gaan. In dit cliché schuilt meer waarheid dan men denkt. Mannen geven hun (liefdes)energie via hun geslacht en ontvangen die energie via hun hart. Vrouwen geven (liefdes)energie vanuit hun hart en ontvangen die via hun geslacht. Op deze wijze ontstaat één grote stromende cirkel van (liefdes)energie.
Dit onder ideale omstandigheden.

Helaas sluiten mannen (te) vaak hun hart tijdens het vrijen. En sluiten vrouwen op haar beurt dan hun geslacht - of andersom. In mijn workshops geef ik mannen handvatten om hun hart te openen en vrouwen hun geslacht. In mijn massages gaat het primair om wat de gemasseerde 'nodig' heeft. Dus niet om wat hij/zij 'denkt' nodig te hebben. Vandaar dat de vajra of lingam (Sanskriet voor het mannelijk geslachtsdeel) vaak relatief weinig aandacht krijgt en de yoni (Sanskriet voor het vrouwelijke geslachtsdeel: vagina én vulva) wat meer. Ik gebruik deze termen omdat ze minder beladen zijn dan woorden als lul en kut, en minder klinisch dan penis en vagina.

Vaak zit de yoni op slot door wat de vrouw zoal heeft beleefd op seksueel gebied, of heeft meegekregen van opvoeding e.d. Ook conditioneringen vanuit vorige generaties en ervaringen in vorige levens kunnen daarin een rol spelen. Hierdoor zijn er in en op de yoni zoveel blokkades dat het in een tantramassage goed/helend is om de yoni beduidend meer aandacht te geven. Dat gebeurt echter maar zelden vanwege gebrek aan durf en/of gebrek aan zelfliefde bij de ontvanger.

Speciaal daarvoor heb ik een specifieke yoni-massage ontwikkeld. Deze is onder meer gebaseerd op de uitgangspunten die de Duitse Michaele Riedl hanteert voor de yoni massages die zij geeft in haar centrum AnandaWave in Keulen. Deze principes stelde ze op schrift in wat inmiddels een standaardwerk is op het gebied van de yoni-massage: "Yoni Massage - Entdecke die Quellen weiblicher Liebeslust: sinnlich - energetisch - spirituell (Ein Praxisbuch für Männer und Frauen)" (Nietsch Verlag). Dit boek is ook verschenen in een Engelse vertaling: "Yoni Massage - awakening female sexual energy" (Destiny Books).

Net als in een tantramassage staat in een yoni-massage heling voorop. In het weefsel van de yoni zetten blokkades zich vast, blokkades die niet alleen jouw ontplooiing als seksueel wezen in de weg staan, maar ook de ontplooiing van jouw algehele vrouw-zijn.
In de yoni-massage worden deze blokkades aangeraakt en milder, zachter gemaakt. Mede door de prana (levensenergie), die door het lijf stroomt. Maar vooral door jouw overgave aan de aanraking, in verbinding met de heler. Waarbij de rol van de heler niet meer is dan die van facilitator. De regie blijft voortdurend in jouw handen.
Het is van groot belang dat je een yoni-massage bewust meemaakt. En dat je inziet dat de oorzaken van de blokkades in het verleden liggen en in het hier en nu geen functie meer hebben. Door deze los te laten, kan de blokkerende energie getransformeerd worden in positieve (liefdes)energie en kan die plek vervolgens geheeld worden door jouw eigen liefde. De helende aspecten van een yoni-massage kunnen je ook verder brengen in de ontwikkeling van je seksualiteit.

In een yoni-massage gaat het nooit om seks. De opgewekte helende seksuele) energie wordt door het hele lijf verspreid. Daardoor leer je dat jouw seksualiteit zich niet beperkt tot de genitaliën, maar dat jouw hele lijf daarin een essentiële rol speelt. Je wordt je gewaar van een uitbreiding van sensaties, waardoor je nog dieper in je gevoel kunt komen.De yoni-massage geef ik uitsluitend als onderdeel van een 'gewone' tantra- sessie (meditatie, tantra-yoga en massage); daarvan losgekoppeld is het niet mogelijk de benodigde overgave bij jou te bewerkstelligen.

Afhankelijk van wat jij en ik tijdens de massage tegenkomen, duurt een yoni-massage tussen een half uur à drie kwartier tot max. één uur. Reken samen met de tantra sessie op minstens drie uur.
Iedere massage wordt geheel op jou afgestemd. Wensen, grenzen - vooraf wordt alles overeen gekomen. Alles gebeurt in een sfeer van respect en veiligheid, waardoor ware overgave aan jezelf in het hier en nu mogelijk wordt.

Locatie: liefst in een neutrale ruimte, eventueel bij jou thuis (als er een ruimte gehuurd moet worden, zijn de kosten voor jou).

Tijd: reken in totaal op ongeveer één dagdeel.

Kosten: €245 exclusief reiskosten (€0,22 per kilometer en €40 per uur reistijd).
Betaling vooraf is vereist.

Voor meer informatie of aanmelden, zie contact.
Het liefdesritueel

Vervelende of ernstige problemen in je relatie? Maar wel de wil om daar uit te komen, door daaraan te werken? Samen, met z'n drieën, vieren?

Het handhaven van een gezonde relatie is vandaag de dag geen sinecure.
Er worden zoveel eisen aan je gesteld, aan jouw vrouwelijkheid, aan jouw mannelijkheid.
Je begint je relatie vol goede moed, vol liefde, maar dan komt het moment dat het allemaal wat minder wordt, minder vanzelfsprekend, minder makkelijk.
Het moment ook dat je je partner anders gaat zien, kritischer, haar/zijn liefde moeilijker tot je laat doordringen.
Het kan zijn dat jij besluit verder te kijken, dat je niet meer tevreden bent en bij een ander datgene zoekt wat je voorheen bij je partner vond. Misschien doe je dat alleen of samen.
Misschien komt er een nieuwe liefde bij - niet in de plaats van, maar erbij.
Daar is niks tegen, zolang jullie het open spelen en ermee om kunnen gaan.

Speciaal voor die wat kwakkelende relaties, voor als het moeilijk gaat tussen jullie, heb ik het liefdesritueel ontwikkeld.
Aan de hand van meditaties en tantrische oefeningen die jullie samen, met z'n drieën of vieren doen, werken jullie aan liefdevolle acceptatie van de situatie, zodat de liefde weer kan stromen, stromen als vanouds.

De meditaties en oefeningen worden geleid door Michael.

We beginnen de dag onder het genot van een kopje thee of koffie met een korte uiteenzetting van wat we in het liefdesritueel gaan doen en hoe het geleid gaat worden. Verder wordt er niet gepraat. Het gaat uitsluitend om het voelen, het voelen van jullie eigen liefdesenergie.
Enkele oefeningen worden naakt gedaan; het is dus belangrijk dat jullie daar geen problemen mee hebben (in tantra is 'mooi' overigens volstrekt onbelangrijk; het gaat om het liefdevol en zonder oordeel omgaan, met jezelf en met elkaar).
Voor hapjes en drankjes tussendoor wordt gezorgd.

Garanties kunnen niet worden gegeven. Alles hangt af van jullie medewerking en instelling.Praktisch
Het liefdesritueel wordt voorafgegaan door een intakegesprek, waarvoor ik €200, excl. reiskosten in rekening breng. Wordt daarna besloten het liefdesritueel uit te voeren, dan mag daarvan de helft worden afgetrokken van het verschuldigde bedrag.
Kosten: €695 (stel; elke extra persoon kost €195) exclusief reiskosten (€0,22/kilometer en €30/uur).
In uitzonderlijke gevallen kan de intake leiden tot de aanbeveling om een heel weekend aan het liefdesritueel te wijden. In dat geval is het basisbedrag €1295 (koppel; elke extra persoon kost €295).
De intake kost €200 (plus reiskosten). Wanneer je besluit om het liefdesritueel uit te voeren, krijg je een korting op de kosten van het ritueel van £100.

De thema's/klachten die in dit intakegesprek aan bod komen, bepalen in grote mate het verloop van het liefdesritueel. In die zin is er sprake van een ritueel op maat.

Wat kan het liefdesritueel jullie brengen?
• Een dieper gevoel van liefde en intimiteit, alleen en met je partner;
• Een grotere onderlinge verbinding;
• Groter besef en acceptatie van de ander zoals hij/zij werkelijk is;
• Verder los laten van verwachtingen en openen naar wat de ander jou echt te bieden heeft;
• Besef van de rol van totale overgave aan de liefde;
en meer…


Locatie: liefst in een neutrale ruimte, eventueel bij een van jullie thuis (als er een ruimte gehuurd moet worden, zijn de kosten voor jullie).
Tijd: in overleg, maar maximaal tussen ongeveer zes en acht uur, inclusief eten en drinken tussendoor.
In uitzonderlijke gevallen kan het intakegesprek leiden tot het advies er een heel weekend (twee volle dagen) aan te wijden.
Betaling vooraf is vereist.

Een eerste begin maak je door een (gratis) kennismakende Skype-sessie aan te vragen - zie contact.
Yoni en lingam healing

Mannen hebben vrouwen in de loop der geschiedenis veel geweld aangedaan. Mannen hebben vrouwen misbruikt en verkracht. Zij wisten niet beter, werden daartoe aangezet door hun omgeving, religieuze en maatschappelijke normen. Maar dat neemt hun schuld niet weg. Hun schuld jegens de vrouw. En hun schuld jegens henzelf, want door vrouwen liefdeloos te behandelen, hebben zij ook zichzelf misbruikt en verkracht.
Niet alle schuld ligt bij de man. Ook de vrouw treft schuld. Vrouwen hebben dit laten gebeuren en laten dit nog altijd gebeuren - bij ons in het (zogenaamd beschaafde) westen, én in landen van de derde wereld.
Daarnaast hebben ook vrouwen mannen misbruikt. Niet zozeer seksueel, maar op vele andere fronten. Zo penetreren zij vanuit het hart, wat in extreme gevallen leidt tot hartsverkrachting. Bij wie de schuld uiteindelijk ligt, of wie de meeste schuld heeft, is niet belangrijk.

Van belang is dat deze schuld geheeld wordt, dat de yoni en de lingam, het vrouwelijk en het mannelijk geslachtsorgaan, die jaar in jaar uit zoveel geweld is aangedaan, worden geheeld. En dat mannen en vrouwen de stelselmatige onderdrukking en misvorming van hun 'seksuele wezen' in die heling te boven komen. En daarmee het gehele bekkengebied, de krachtbron van de seksuele levensenergie.

In dit helingsritueel richt ik mij primair op koppels. Wanneer nodig wil ik bij alleengaanden fungeren als substituut partner, wat betekent dat ik de heling verricht (er is in dit helingsritueel overigens nooit sprake van gemeenschap; ook niet bij de koppels).
Dit helingsritueel beginnen we met een liefdes-meditatie. Vervolgens wordt, afhankelijk van julle wensen, eerst de ene persoon geheeld en daarna de ander. Het is de partner die -na uitvoerige instructies, en zonodig onder leiding- de heling verricht.
Aangezien de heling in belangrijke mate betrekking heeft op de geslachtsorganen, worden er intieme handelingen verricht. Maar het wordt nooit seks - het blijft een sacraal ritueel.Praktisch
Locatie: liefst in een neutrale ruimte, eventueel bij jou of een van jullie thuis (als er een ruimte gehuurd moet worden, zijn de kosten voor jou/jullie).

Tijd: één dagdeel per persoon.
Kosten: €495 (één enkel persoon) en €795, - (stel), exclusief reiskosten (€0,22/kilometer en €40/uur reizen).Betaling vooraf is vereist.

Een eerste begin maak je door een (gratis) kennismakende Skype-sessie aan te vragen - zie contactcontact.
Retraite in Spanje

Kiezen voor jezelf

Elders op deze site heb je kunnen lezen dat ik voor alleengaanden en stellen diverse, specifiek gerichte, workshops aanbied. Veelal met tantra als basis. Het kan echter ook veel eenvoudiger, in de vorm van een retraite. Wel met (mijn) begeleiding, wel met diverse oefeningen en meditaties, maar alleen desgewenst met tantrisch lichaamswerk.
Zo'n retraite is zeer geschikt voor als je het even niet meer zo goed weet. Als je tegen zaken aanloopt in bijvoorbeeld werk of relatie.

Kort gezegd:
Waar ben jij in jouw leven? Wat kom je tegen? Waar loop je tegenaan? Zit je midden in een burn-out? Lukt het even niet meer?
Ben je er aan toe om voor de verandering eens voor jouzelf te kiezen, tijd voor jezelf te nemen en te kijken, voelen en ervaren wat jij echt nodig hebt om jouzelf te zijn?
Wat houdt jou tegen? Wat belemmert jou? Wat heb je nodig, echt nodig?

Jij bent een compleet wezen, een vrouw met vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten, een man met mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten - al kun je daar niet altijd even makkelijk bij en is de balans ver te zoeken.
Voel je dat ook zo aan? Wil je daar iets aan veranderen?

In het ruige noordwesten van Spanje, in Galicië, even boven Portugal, bied ik retraites aan, compleet verzorgd, waarin je weer bij jezelf kunt komen, waarin je aan jouw balans kunt werken. Alleen of juist nadrukkelijk samen met jouw partner.
We werken één op één (en zonodig met z'n drieën). Het basismateriaal waarmee ik jou verder probeer te helpen, bestaat uit oefeningen, massagevormen en meditaties afkomstig uit mijn rijke tantrapraktijk. En heus, dat hoeft niet per se bloot. Ben je daar niet aan toe, wil je dat niet, dan is dat helemaal oké. Alles wordt niet alleen afgestemd op wat jij nodig hebt, maar ook op wat jij aankunt of denkt aan te kunnen. Grenzen zijn er om te testen, om mee te spelen, maar bovenal om te respecteren.
Waar jij aan meedoet, bepaal jij zelf. Ik bied jou de mogelijkheden, maar het is aan jou om te doen wat jij wilt, aankunt en durft. Om stappen vooruit te zetten.

Dus? Wil je wat aan jouw situatie veranderen....

Elke retraite wordt afgestemd op jouw wensen. Kom je vooral om uit te rusten/bij te tanken/terug in jouw energie te komen, dan geldt de laagst genoemde prijs in de lijst (die tussen haakjes). Ook in die gevallen zal ik mijn aanwezigheid afstemmen op jouw wensen. Wil je geheel in stilte vertoeven? Wil je alleen meedoen aan meditaties? Wil je de maaltijden samen of liever apart gebruiken? Alles is mogelijk.
Wil je juist nadrukkelijk samen met jouw partner werken aan bijv. zaken die in jullie relatie spelen, dan is dat ook mogelijk. IOok in dat geval richt ik mij op jullie wensen, op wat er voor jullie nodig is.

Wil je meer? Zijn er zaken die heling behoeven? Wil je verder komen qua persoonlijke/spirituele ontwikkeling? Wil je gemasseerd worden, of daar iets van leren? Dan wordt de retraite daarop afgestemd. De inhoud en intensiteit van de retraite bepaal jij. Maar doorgaans kun je er vanuit gaan dat jij, de middagen grotendeels vrij hebt.
De inhoud van de retraite stel ik in eerste instantie samen aan de hand van de informatie die jij in jouw emails verstrekt. Zonodig is het mogelijk om de inhoud verder aan te scherpen middels één of enkele skypesessiesWat is er zoal mogelijk?

Je kunt kiezen tussen verschillende periodes.
- 8 dagen/7 overnachtingen  -  €1295 (€2295 voor één stel)
- anderhalve week  -  €1895 (€3295 voor één stel)
- 15 dagen/14 overnachtingen  -  €2295 (€3995 voor één stel)


Het is ook mogelijk, en zelfs aan te raden, om enkele dagen aan de retraite te plakken om de omgeving te verkennen, of om fris en uitgerust aan de retraite te beginnen. Het kan handig zijn als je een auto huurt, zodat je de middagen onafhankelijk in kunt vullen. In die gevallen krijg je voor je aankomst een routebeschrijving vanaf het vliegveld.

Wil je meer weten, vraag dan een (gratis) kennismakende Skype-sessie aan - zie contact.
Inbegrepen in de arrangementen zijn de transfers van en naar het vliegveld, verblijf, (vegetarisch) eten en drinken. Niet inbegrepen is de vliegreis (noch de eventuele autohuur).
In alle gevallen is het benutten van de eerste en laatste dag afhankelijk van de aankomst- en vertrektijd.
Bij reservering dien je een aanbetaling te doen van de helft van het verschuldigde bedrag. Zie contact en informatie. Aanvullende skypesessies dienen geheel vooraf te worden voldaan.

Annuleringskosten
Bij annulering tot vier weken voor de retraite, wordt éénvijfde van de aanbetaling ingehouden als administratiekosten. Bij annulering binnen vier weken krijg je de helft van de aanbetaling terug. Bij annulering binnen twee weken krijg je niets terug.
Deze annuleringskosten gelden ook voor wanneer je je genoodzaakt ziet de data te verzetten. Wel krijg je in die gevallen 10% korting op de nieuwe boeking.
Boekpublicatie

   In deze nieuwsbrief:

  • Crowd Funding-actie voor publicatie "Autobiography of a lingam - ..."Autobiography of a lingam...
Niet lang geleden verscheen mijn 'Autobiografie van een lingam...'. Sindsdien hebben Sally Edwards (vertaalster) en ik hard gewerkt aan een verbeterde, 4n fiks uitgebreidere Engelse versie. Deze, voorzien van een prachtige inleiding geschreven door de Amerikaanse schrijfster Tina M. Benson, is klaar
.


Meer over de vertaling
Na de Engelse vertaling van mijn boek te hebben gelezen, schreef
Jayson Gaddis, een befaamde Amerikaanse relatiecoach: “Michael Polling's ‘Autobiography of a Lingam’ goes deep into the male psyche in a creative, edgy, and confronting way. If you want to understand a man's inner sexual world, his demons, his beauty, and his darkness, then this book will be helpful on your path to sexual expression and healing."
Het was Gaddis’ op het internet gepubliceerde
‘Letter to my c_ck‘, waarin hij zich o.a. excuseerde voor zijn niet altijd liefdevolle en respectvolle houding jegens zijn 'c_ck', die mij inspireerde tot het daadwerkelijk luisteren naar wat mijn eigen geslachtsdeel, door mij wat liefdevoller 'lingam' genoemd, mij te vertellen had.
Wat begon als een kort commentaar, werd een boek, aanvankelijk gepubliceerd in het Nederlands, maar nu, uitgebreid en deels herschreven, vertaald in het Engels. Uiteindelijk hebben wij, mijn lingam en ikzelf, dit boek geschreven met als doel de m/v-relatie -aan beide zijden- te verbeteren. Seksuele liefde in al haar kwetsbaarheid en intimiteit kan de mooiste en grootste zijn in een mensenleven. En, hoewel dit boek voornamelijk geschreven is vanuit heteroseksueel oogpunt, kan het in wezen gelezen worden door iedereen, homoseksuelen, transgenders, aseksuelen, etc. De belangrijkste boodschap is die van de diepe, fysieke, maar zeker ook spirituele verbinding die iemand kan en mag hebben met zijn/haar genitaliën - en via hen met een ander, en zelfs met de hele wereld.


En o ja, er is ook een Spaanse vertaling van de "
Autobiography..."

Namasté,
Michael


Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat mij dat weten, dan haal ik je van deze mailinglist af.